Курсове за зрелостници и кандидат-студенти

    СЪОБЩЕНИЕ
Започна записване за учебната 2024/2025 година.
Разширен курс по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
     Пълният курс по български език и литература е с обща продължителност 165 учебни часа. Занятията целят отлична успеваемост както в училище (тъй като оценките от 12. клас са балообразуващи), така и на зрелостните изпити.

     Изучаваният материал следва програмата на МОН за зрелостния изпит. В курса изцяло се преговарят учебният материал върху литературните произведения на изучаваните автори, книжовноезиковите норми на българския език и тяхното прилагане в практиката. Работи се върху създаване на самостоятелен интерпретативен и есеистичен текст, както и с текстове от различни комуникативни сфери, съобразно формата на зрелостния изпит.

     Обучението се извършва в групи от 10 до 12 ученици, като всяко занятие обхваща по 5 учебни часа дневно. Общият брой на занятията в курса е 33. В подготовката са включени 3 пробни (тренировъчни) изпита според Държавните образователни изисквания през месеците февруари ‒ април. Учениците разработват теми върху творчеството на разглежданите автори както самостоятелно, така и под ръководството на преподавателя.

     Занятията са в неделя от 10.30 до 15.00 часа с една почивка. Откриването на учебната година е на 15.09.2024 г. (неделя) в 10.00 ч. Курсовете се провеждат в сградата на ПГМЕ „Н. Й. Вапцаров”, ул. „Стара планина“ 13 по следния календарен план:

Разпределение на неделните занятия, 12 клас
33 зан. х 5 ч. = 165 часа + 3 пробни изпита по БЕЛ

     Целогодишната подготовка по Български език и литература обхваща 33 занятия по 5 часа или общо 165 учебни часа.

Таксите се заплащат в следните срокове:
      Първа вноска – при записване на ученика;
      Втора вноска – до 15. януари;

      При заплащане на цялата годишна такса в началото на учебната година се ползва 3% отстъпка.


     Допълнителна информация може да се получи на тел.: 02 987 24 28; 0878 63 08 18; 0888 63 08 17.

     Записванието на нови курсисти се извършва в офиса на Школата на адрес: София, ул. "Париж" 11, ет. 2, офис 4 (вход от безистена), след предварителна уговорка по телефона.