Курсове за зрелостници и кандидат-студенти1. Разширен курс по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за зрелостен изпит
     Пълният курс по български език и литература е с обща продължителност 180 учебни часа. Занятията целят отлична успеваемост както в училище (тъй като оценките от 12. клас са балообразуващи), така и на зрелостните изпити.

     Изучаваният материал следва програмата на МОН за зрелостния изпит. В курса изцяло се преговарят учебният материал върху литературните произведения на изучаваните автори, книжовноезиковите норми на българския език и тяхното прилагане в практиката. Работи се върху създаване на самостоятелен интерпретативен и есеистичен текст, както и с текстове от различни комуникативни сфери съобразно формата на зрелостния изпит. Провеждат се 3 пробни изпита според Държавните образователни изисквания.
     Обучението се извършва в групи от 10 до 12 ученици, като всяко занятие обхваща по 5 учебни часа дневно. Общият брой на занятията е 36. В подготовката са включени 3 пробни (тренировъчни) изпита през месеците януари ‒ април.

     Учениците разработват теми върху творчеството на разглежданите автори както самостоятелно, така и под ръководството на преподавателя. На курсистите се предоставят 2 учебни помагала.

     Занятията са в събота от 10.30 до 15.00 часа с една почивка. Откриването на учебната година е на 15.09.2018 г. (събота) в 10.30 ч. Курсовете се провеждат в сградата на ПГМЕ „Н. Й. Вапцаров”, ул. „Стара планина“ 13, кабинет 411.

     Общата цена за целогодишната подготовка е 1000 лв (180 часа + учебник). Заплаща се на две вноски по 500 лв. При внасяне на цялата такса в началото на учебната година се ползва 5 % отстъпка. При записвана на двама близнаци, вторият заплаща само 50 % от таксата.

2. Разширен курс по МАТЕМАТИКА за зрелостен изпит и кандидатстване във ВУЗ
     Пълният курс по математика е с обща продължителност 140 учебни часа. Занятията се провеждат в неделя от 10.30 до 14.00 ч. с една почивка. Обучението се извършва в групи от 10 до 12 ученици. В подготовката са включени 3 пробни (тренировъчни) изпита по формата на ДЗИ.

     Учениците получават от Школата учебно помагало по математика, в което учебния материал от 8 до 12 клас е разпределен по теми. Всяка тема включва теория и задачи за приложение, давани на ДЗИ. На курсистите се дават и домашни работи, които са в края на темите. След подробно изучаване на всички теми, се започва с тренировки на изпити от ДЗИ. Решават се и теми, давани в ТУ и СУ. Работи се отговорно по попълване на пропуски в знанията.

     Откриването на учебната година е на 16.09.2018 г. (неделя) в 10.45ч. Занятията се провеждат в сградата на ПГМЕ „Н. Й. Вапцаров”, ул. „Стара планина“ 13, кабинет 301.

     Общата цена за целогодишната подготовка е 800 лв (140 часа + учебник). Заплаща се на две вноски по 400 лв в началото на всеки учебен срок. При внасяне на цялата такса в началото на учебната година се ползва 5 % отстъпка. При записвана на двама близнаци, вторият заплаща само 50 % от таксата.

     Допълнителна информация може да се получи на тел.: 02 987 24 28; 0878 63 08 18; 0888 63 08 17.

     Записването на нови курсисти се извършва в офиса на Школата на адрес: София, ул. "Париж" 11, ет. 2, офис 4 (вход от безистена),
тел.: 02 987 24 28; 0878 63 08 18; 0888 63 08 17, работно време: от вторник до петък: 9:00 – 17:00 часа; събота: 11:00 - 13:00 часа; почивен ден - понеделник.
Галерия

2004  |   2005  |   2006  |   2009
2011  |   2012  |   2013  |   2014
2015  |   2016  |   2017  |   2018


Нашите отличници

2012  |   2013  |   2014  |   2015
2016  |   2017  |   2018