Специализирана школа за подготовка на кандидат-гимназисти и зрелостници

Подготовка на зрелостници и кандидат-студенти


     Тези занятия подготвят зрелостници и кандидат-студенти за матури и конкурсни изпити по български език и литература и по математика във висши учебни заведения.

1. Курс по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за държавен зрелостен изпит(ДЗИ)
2. Kурс по МАТЕМАТИКА за зрелостен изпит и кандидатстване във ВУЗ1. Kурс по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за държавен зрелостен изпит

2017 – 2018 учебна година

     Подготовката на всеки завършващ гимназист е сериозна отговорност. Занятията по български език и литература трябва да започнат рано, (тъй като обемът на материала не е малък), да продължат през цялата година и отношението към тази подготовка да бъде много внимателно.

     1.1. Обща характеристика на курса
     1.2. Организация на курса
     1.3. Време и място на занятията
     1.4. Такса за обучение и отстъпки
     1.5. Допълнителна и текуща информация
     1.6. Записвания


1.1. Обща характеристика на курса

     Пълният курс по български език и литература е с обща продължителност 180 учебни часа. Занятията целят отлична успеваемост на зрелостния изпит, тъй като оценката от него е балообразуваща в много висши учебни заведения както в България, така и в чужбина. Изучаваният материал следва учебната програма на МОН за зрелостния изпит.

     В този курс изцяло се преговарят учебният материал и литературните произведения на изучаваните автори. Работи се върху създаване на самостоятелен интерпретативен и есеистичен текст. Упражняват се тестове и се провеждат 3 пробни изпита. Вътрешните тренировъчни изпити и тестовете се провеждат според Държавните образователни изисквания и са съобразени с формата на зрелостния изпит.

     В курса подробно се разглеждат авторите, включени в учебната програма, с цялостното им творчество. Развиват се теми и се подготвят самостоятелни домашни работи, които се проверяват. При необходимост учениците получават допълнителни консултации.

     Курсистите получават от Школата помагала с развити теми и други материали, свързани с учебния процес.1.2. Организация на курса

     Обучението се извършва в групи от 10 до 12 ученици, като всяко занятие обхваща по 5 учебни часа дневно. Общият брой на занятията е 35. В подготовката са включени 3 пробни (тренировъчни) изпита през месеците януари ‒ април. Учениците разработват теми върху творчеството на разглежданите автори както самостоятелно, така и под ръководството на преподавателя. Писмените работи се обсъждат и оценяват. Годишното разпределение на занятията по дати е дадено по-долу и се получава при записването.

Примерно разпределение на занятията по български език и литература1.3. Време и място на занятията

     Занятията са в събота от 10.30 до 15.00 часа с една почивка. Откриването на учебната година е на 16.09.2017 г. (събота) в 10.00 ч. Занятията се провеждат в сградата на ПГМЕ „Н. Вапцаров”, ул. „Стара планина“ 13 (виж на картата по-долу). Общият брой часове е 175.

1.4. Такса за обучение и отстъпки

     Цената на един учебен час е 6 лв. Общата цена на целогодишната подготовка е 1000 лв. Заплаща се на две вноски по 500 лв. както следва:

     Първа вноска ‒ при записване;

     Втора вноска ‒ до 04.12.2017 г.

     При заплащане на цялата такса в началото на учебната година се ползва 5 % отстъпка. При записване за двата курса по български език и по математика се прави 100 лв. отстъпка от годишната такса за двата предмета. При записване на двама близнаци, вторият заплаща само 50 % от таксата.

     Не се заплащат учебниците и другите помагала, които учениците получават като бонус, а така също и индивидулните консултации и пробните тренировъчни изпити.

За допълнителна и текуща информация: тел.: +02 987 24 28; 0878 63 08 18
0888 63 08 17


Записвания на нови курсисти: ул. "Париж" № 11, ет. 2, офис 4 (вход от безистена).

(работно време: 8.30 – 17.00 ч.)2. Курс по МАТЕМАТИКА за зрелостен изпит и кандидатстване във ВУЗ

2017 – 2018 учебна година

     Подготовката по математика на всеки завършващ гимназист и кандидат-студент представлява сериозна отговорност. Поради това, че учебният материал по математика е доста обемист, подготовката трябва да започне колкото може по-рано, да продължи цяла година и отношението към нея да бъде много отговорно.

     2.1. Обща характеристика на курса
     2.2. Организация на курса
     2.3. Време и място на занятията
     2.4. Такса за обучение и отстъпки
     2.5. Допълнителна и текуща информация
     2.6. Записвания


2.1. Обща характеристика на курса

     Пълният курс по математика е с обща продължителност 132 учебни часа. Занятията целят отлична успеваемост както в училище (тъй като оценката е балообразуваща), така и на изпитите. Изучаваният материал следва учебната програма за профилирана подготовка в 12. клас, а упражненията и самостоятелните работи са насочени към годишния изпит.

     Подготовката и успеваемостта на всеки курсист се контролират на всеки етап от курса чрез тестовe и домашни работи. За учениците, които имат затруднения при изпълнение на самостоятелната работа, се организират допълнителни консултации. Вътрешните тренировъчни („пробни“) изпити и тестовете се провеждат според изискванията и са съобразени с предстоящия изпит в различните висши учебни заведения.

     Учениците получават от Школата учебно помагало по математика с голям брой решени задачи, както и други материали, свързани с учебния процес. Специално за зрелостниците са подготвени практически задачи по алгебра и геометрия.2.2. Организация на курса

     Обучението се извършва в групи от 10 до 12 ученици. Предлага се и индивидуална подготовка по математика за конкурсните изпити. Тази подготовка се извършва с преподаватели и учебни материали на Школата в удобно за курсистите време от понеделник до петък.

     Курсът по математика е в 33 занятия през годината по 4 учебни часа дневно, които се провеждат в неделя. Общият годишен хорариум е 132 часа. В подготовката са включени най-малко 3 пробни (тренировъчни) изпита през месеците януари ‒ април. Годишното разпределение на занятията по дати е дадено по-долу.

Примерно разпределение на занятията по математика2.3. Време и място на занятията

     Занятията са в неделя или в други неучебни дни от 10.30 до 14.00 ч. по 4 учебни часа.

     Откриването на учебната година е на 17.09.2017 г. (неделя) в 10.30 ч. Занятията се провеждат в сградата на ПГМЕ „Н. Вапцаров”, ул. „Стара планина“ 13 (виж на картата по-долу).

2.4. Такса за обучение и отстъпки

     Цената на един учебен час е 6 лв. Общата цена на целогодишната подготовка е 800 лв. Заплаща се на две вноски по 400 лв. както следва:

     Първа вноска ‒ при записване;

     Втора вноска ‒ до 04.12.2017 г.

     При заплащане на цялата такса в началото на учебната година се ползва 5 % отстъпка. При записване за двата курса по български език и по математика се прави 100 лв. отстъпка от годишната такса за двата предмета. При записване на двама близнаци, вторият заплаща само 50 % от таксата.

     Не се заплащат учебниците и другите помагала, които учениците получават като бонус, а така също и индивидулните консултации и пробните тренировъчни изпити.

За допълнителна и текуща информация: тел.: +02 987 24 28; 0878 63 08 18
0888 63 08 17


Записвания на нови курсисти: ул. "Париж" № 11, ет. 2, офис 4 (вход от безистена).

(работно време: 8.30 – 17.00 ч.)Ръководител на Школа “Софроний”:

                                        Живка Андреевска© Школа "Софроний", 2016.