Специализирана школа за подготовка на кандидат-гимназисти и зрелостници

   Защо са необходими курсове?

    ЗАПИСВАНИЯТА ЗА КУРСОВЕТЕ ЗА 6, 7, 11 И 12 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА ВЕЧЕ ЗАПОЧНАХА.


        Пътят към успеха


     За да успее един млад човек днес в обединена Европа, е задължително да знае чужди езици. Известно е, че пътят към тази цел минава през профилираните езикови гимназии и паралелки. За да се класира в тях обаче, всеки кандидат-гимназист трябва да получи отлични резултати на конкурсните изпити по Математика и по Български език и литература след 7. клас и да владе учебния материал до съвършенство. Той се нуждае от задълбочена и целенасочена подготовка, извършена в конкурентна среда.

     Подготовката на конкурентноспособни ученици е трудна и отговорна задача, която често не може да се разреши изцяло в училище, главно поради липса на време. Трябва да се преодолеят натрупаните пропуски и заедно с това да се изградят стабилни нови знания. Чрез подходящи тестове и тренировъчни изпити постепенно се преодоляват трудностите на учениците, изгражда се увереност и се гарантира най-доброто им представяне.


     Много сериозни и ключови за завършване на средното образование са зрелостните изпити, между които на първо място е задължителната матура по български език и литература. На тези изпити се установяват придобитите знания за сравнително дълъг период (5 години). Подготовката за тези изпити е свързана с обстоен преговор на учебния материал и курсистите трябва да усъвършенстват и задълбочат знанията си, необходими за зрелостните изпити.

     Всичко това налага осъществяване на системна подготовка в допълнителни курсове, в които цялостно се преговаря учебния материал, с всички изисквания и промени. Курсовете на Школа „Софроний“ са съобразени с всички тези променящи се стандарти и формати на изпитите.


За допълнителна и текуща информация: тел.: +02 987 24 28; 0878 63 08 18
0888 63 08 17


Записвания на нови курсисти: ул. "Париж" № 11, ет. 2, офис 4 (вход от безистена).

(работно време: 8.30 – 17.00 ч.)

© Школа "Софроний", 2016.