Специализирана школа за подготовка на кандидат-гимназисти и зрелостници
© Школа "Софроний", 2016.