Специализирана школа за подготовка на кандидат-гимназисти и зрелостници

Подготовка в курсове за шести клас

2017 - 2018 учебна година

     В 6. клас започва подготовката на ученика за предстоящите след 7. клас изпити за външно оценяване. При започване от 6. клас се получава цялостен завършен цикъл в подготовката на всеки ученик. Записването е за препоръчване, тъй като учениците са по-добре подготвени за 7. клас. Нашият опит показва, че за тази възрастова група е целесъобразно да се организират два курса с различен брой часове по математика (без това да се отразява на цената).

     Изучаваният материал по български език и литература и по математика в двата курса следва учебната програма в 6. клас. В курса (1) е включен допълнително един час седмично по математика.

     1. Курс по български език и литература (2 ч. седмично) и математика (3 ч. седмично), събота

     2. Курс по български език и литература (2 ч. седмично) и математика (2 ч. седмично), неделя


     1.1. Характеристика на курсовете
     1.2. Организация на двата курса
     1.3. Време и място на занятията
     1.4. Обратна връзка с родителите
     1.5. Такса за обучение и отстъпки
     1.6. Допълнителна и текуща информация
     1.7. Записвания


1.1. Характеристика на курсовете


     Занятията и в двата курса целят отлична успеваемост в училище, като изучаваният материал следва учебната програма по български език и литература и математика в 6. клас. Курсът (1) е насочен предимно към ученици, които имат пропуски в знанията по математика или срещат затруднения в училище. Техните пропуски трябва да се попълнят, което е и основната цел на курса. Като цяло обаче двата курса не се различават съществено и упражненията и самостоятелните работи са насочени към предстоящия изпит в 7. клас. Общият хорариум по български език и литература и по математика е 180 часа за курса (1) и съответно 144 учебни часа за курса (2).

     Курсистите получават от Школата учебни помагала по математика и по български език и литература, както и други материали, свързани с учебния процес. Специално за 6. клас по математика са подготвени практически задачи по модела, предложен от Програмата за международно оценяване на учениците при Организацията за икономическо сътрудничество и развитие ‒ PISA (Programme for International Student Assessment).

     Подготовката и успеваемостта на всеки ученик се контролират на всеки етап от курса чрез тестовe и домашни работи.1.2. Организация на двата курса

     Обучението се извършва в групи от 10 до 12 ученици. Предлага се и индивидуална подготовка по математика, която се извършва с преподаватели и учебни материали на Школата в удобно време от понеделник до петък.

     Занятията за курса (1) са по 5 учебни часа дневно в събота. Общият брой на часовете е 72 часа по български език и литература и 108 часа по математика. Годишното разпределение на занятията по дати е дадено по-долу и се получава при записването.

Разпределение на занятията за 6. клас, събота, курс (1)     Занятията за курс (2) са по 4 учебни часа дневно в неделя. Общият брой на часовете е 72 часа по български език и литература и 72 часа по математика. Годишното разпределение на занятията по дати е дадено по-долу и се получава при записването.

Разпределение на занятията за 6. клас, неделя, курс (2)1.3. Време и място на занятията

     Занятията за курс (1) са в събота (рядко в други неучебни дни) от 13.00 до 16.45 ч. както следва:
     От 13.00 ч. до 15.00 ч. е първият блок от 3 учебни часа по математика. Междучасие: от 15.00 до 15.15 ч.
     От 15.15 ч. до 16.45 ч. е вторият блок от 2 учебни часа по български език и литература.

     Занятията за курс (2) са в неделя (рядко в други неучебни дни) от 13.00 до 16.15 ч., по 2 учебни часа за предмет, както следва:
     От 13.00 ч. до 14.30 ч. е първият блок от 2 учебни часа с междучасие от 14.30 ч. до 14.45 ч.
     От 14.45 ч. до 16.15 ч. е вторият блок от 2 учебни часа.

     Откриването на учебната година за курс (1) е на 16.09.2017 г. (събота) в 13.00 ч. и съответно на 17.09.2017 г. (неделя) също в 13.00 ч. за курс (2). Всички занятия са в сградата на ПГМЕ „Н. Й. Вапцаров”, ул. „Стара планина“ 13 (виж на картата по-долу).

1.4. Обратна връзка с родителите

     През учебната година родителите се запознават с развитието и резултатите на децата си и получават информация по всички интересуващи ги въпроси предимно на родителските срещи. Родителите се информират и при всяко отсъствие на ученик от занятия. Учениците изпълняват домашни работи, които се проверяват и оценяват. Периодично се провеждат тестове и контролни работи. Резултатите от всички проверки се предоставят на родителите.

1.5. Такса за обучение и отстъпки

     Цената на един учебен час е 6 лв. Общата цена на целогодишната подготовка по двата предмета е 800 лв. Заплаща се на две вноски по 400 лв. две седмици преди началото на всеки учебен срок.

     Цената за подготовка само по един предмет е 500 лв., които се внасят на две вноски по 250 лв.

     При заплащане на цялата такса в началото на учебната година се ползва 5 % отстъпка. При записване на двама близнаци, вторият заплаща само 50 % от таксата.

     Не се заплащат учебниците и другите помагала, които учениците получават като бонус, а така също и индивидулните консултации и пробните тренировъчни изпити.

За допълнителна и текуща информация: тел.: +02 987 24 28; 0878 63 08 18
0888 63 08 17


Записвания на нови курсисти: ул. "Париж" № 11, ет. 2, офис 4 (вход от безистена).

(работно време: 8.30 – 17.00 ч.)Ръководител на школа “Софроний”                              

                                Живка Андреевска        © Школа "Софроний", 2016.