Курсове за 6. клас

    СЪОБЩЕНИЕ
Започна записване за учебната 2024/2025 година.
Предлагаме и индивидуална подготовка по математика.
Курс по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК и ЛИТЕРАТУРА и по МАТЕМАТИКА
(36 занятия по 4 часа)
     При започване на подготовката за НВО от 6. клас се получава цялостен завършен цикъл и е за препоръчване. Подготовката по математика е по учебник на Школата и е разпределена по теми. Всяка тема включва представяне на новите знания и приложението им в задачи за упражнение. Към всички теми са приложени задължителни домашни работи, предназначени за самостоятелна подготовка, а всеки завършен цикъл от учебния материал се проверява с тест, включен в учебника. Освен това, в приложение към него са дадени задачи, взети от НВО – 7-ми клас върху материала от 6-ти клас. В часовете по български език и литература се тренират тестове с изучените граматически правила и се упражняват видовете преразкази.

     Учениците се обучават в малки групи под постоянен контрол на преподавателя. Домашните работи редовно сe проверяват и оценяват, а занятията започват с коментар на допуснатите грешки.
     Занятията са по 4 учебни часа дневно (2 ч. по български език и литература и 2 ч. по математика) в неделя от 12.00 до 15.15 часа на блок часове с междучасие от 15 мин.


     Задълбочената подготвка на учениците в курсовете за 6. клас осигурява трайни знания и дава възможност да продължат обучението в седми клас без никакви пропуски. По математика освен това се решават и специално подготвени практически задачи, подобни на предлаганите на НВО – 7 клас.

     Откриването на новата учебна година е на 22.09.2024 г. (неделя) в 12.00 ч. Всички занятия са в сградата на ПГМЕ „Н. Й. Вапцаров”, ул. „Стара планина“ 13.


      Целогодишната подготовка по Български език и по Математика обхваща 148 учебни часа:

36 занятия по 2 часа или общо 72 учебни часа по БЕЛ +
36 занятия по 2 часа или общо 72 учебни часа по математика.

Таксите се заплащат в следните срокове:
      Първа вноска – при записване на ученика;
      Втора вноска – до 15. януари;

      При заплащане на цялата годишна такса в началото на учебната година се ползва 3 % отстъпка. При записване на двама ученици от едно семейство се ползва 5 % отстъпка за всеки от тях.


Разпределение на неделните занятия, 6-ти клас,
36 зан. х 4 ч. = 144 часа
     Допълнителна информация може да се получи на тел.: 02 987 24 28; 0878 63 08 18; 0888 63 08 17.

     Записванието на нови курсисти се извършва в офиса на Школата на адрес: София, ул. "Париж" 11, ет. 2, офис 4 (вход от безистена), след предварителна уговорка по телефона.