Курсове за 6. класКурс по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК и ЛИТЕРАТУРА и по МАТЕМАТИКА
(36 занятия по 4 часа)
     При започване на подготовката за НВО от 6. клас се получава цялостен завършен цикъл и поради това е за препоръчване. Подготовката е разпределена по теми, като всяка тема включва представяне на новите знания с приложението им в задачи за упражнение. Много от темите завършват с кратък тест за самостоятелна работа и с домашна работа.

     Учениците се обучават в малки групи под постоянен контрол на преподавателя. Домашните работи сe проверяват и оценяват. Часовете започват с коментар на допуснатите грешки.

     Занятията са по 4 учебни часа дневно (2 ч. по български език и литература и 2 ч. по математика) в неделя от 12.30 до 16.00 часа.

     Забележка: Поради запълване на групите със следобедни занятия, от 30.08.2018 г. Школата продължава записванията на нови курсисти за групи от 6. клас в неделя със сутрешни занятия, а именно от 9.00 – 12.15 ч. със същите учебни програми и преподаватели и в същите учебни кабинети.

     След редовните часове е предвиден един учебен час за консултации по математика. Тези консултации се отнасят за учениците със затруднения при изпълнение на домашната работа.


     Задълбочената подготвка на учениците в 6. клас осигурява трайни знания и дава възможност да продължат обучението в седми клас без пропуски. По математика са подготвени практически задачи по модела, предложен от Програмата за международно оценяване на учениците при Организацията за икономическо сътрудничество и развитие ‒ PISA (Programme for International Student Assessment).

     Откриването на учебната година е на 16.09.2018 г. (неделя) в     12 ч. Всички занятия са в сградата на ПГМЕ „Н. Й. Вапцаров”,       ул. „Стара планина“ 13.

     През годината родителите се запознават с развитието и резултатите на децата си и получават информация по всички интересуващи ги въпроси на родителските срещи.
     Цената за целогодишна подготовка по двата предмета за 6. клас е 800 лв (144 часа + учебници). Заплаща се на две вноски по 400 лв за всеки учебен срок.

     Цената за подготовка само по един предмет е 500 лв, които съответно се внасят на две вноски по 250 лв.

     При заплащане на цялата такса в началото на учебната година се ползва 5 % отстъпка. При записвана на двама близнаци, вторият заплаща само 50 % от таксата.


     Допълнителна информация може да се получи на тел.: 02 987 24 28; 0878 63 08 18; 0888 63 08 17.

     Записванието на нови курсисти се извършва в офиса на Школата на адрес: София, ул. "Париж" 11, ет. 2, офис 4 (вход от безистена),
тел.: 02 987 24 28; 0878 63 08 18; 0888 63 08 17, работно време: от вторник до петък: 9:00 – 17:00 часа; събота: 11:00 - 13:00 часа; почивен ден - понеделник.
Галерия

2004  |   2005  |   2006  |   2009
2011  |   2012  |   2013  |   2014
2015  |   2016  |   2017  |   2018


Нашите отличници

2012  |   2013  |   2014  |   2015
2016  |   2017  |   2018