Курсове за кандидатстване след 7. клас

Разширена подготовка по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК и ЛИТЕРАТУРА и по МАТЕМАТИКА

1. Начален преговорен курс по български език и литература и по математика ‒ 5 дни по 6 часа
     Прави се основен преговор на изучения материал до 6. клас, тъй като голяма част от знанията се прилагат директно (без да има възможност да се преговарят) в 7. клас.

     Курсът се провежда от 05.09.2022 г. до 09.09.2022 г., по 3 учебни часа от 40 минути за всеки от предметите, от 8.30 до 13.00 часа с междучасие от 30 мин. Преговорът по математика е с учебник на Школата.


2. Пълен курс за подготовка по български език и литература и по математика (38 занятия по 7 часа)
     Занятията представляват цялостна подготовка и целят отлична успеваемост и в училище, тъй като оценките от 7. клас са балообразуващи. Тази подготовка включва часове за нови знания и упражнения, самостоятелна работа под ръководството на учителя, домашни работи, тестове и пробни изпити, както и консултации. Домашните работи се проверяват и оценяват, като се прави поправка на по-трудните задачи. В подготовката са включени 8 тренировъчни изпита (по 4 за всеки предмет) след месец януари.

     Подготовката на седмокласниците се извършва с учебници на Школата в малки групи от 10 до 12 курсисти и дава отлични резултати – учениците са подготвени за училищните проверки и успешно се представят на предстоящите в края на годината изпити. Курсовете са с продължитеност 7 учебни часа по 45 минути дневно, в събота или неделя, като денят за занятията се избира от ученика. Последният час е предвиден за индивидуални консултации, а останалите 6 часа са разделени на два блока по 3 учебни часа с междучасие от 30 минути.


Разпределение на съботните занятия, 7 клас
38 зан. х 7 ч. = 266 часа + 4 пробни изпита по БЕЛ + 4 по математика
Разпределение на неделните занятия, 7 клас
38 зан. х 7 ч. = 266 часа + 4 пробни изпита по БЕЛ + 4 по математика
Откриването на учебната година за 7. клас е на 10.09.2022 г. (събота) в 8.00 ч.
Занятията се провеждат в сградата на ПГМЕ „Н. Й. Вапцаров”, ул. „Стара планина“13.


Таксите се заплащат в следните срокове:
      Първа вноска – при записване на ученик;
      Втора вноска – до 15. ноември;
      Трета вноска – до 15 февруари.

      При заплащане на цялата годишна такса в началото на учебната година се ползва 3 % отстъпка. При записване на двама ученици от едно семейство се ползва 5 % отстъпка за всеки от тях.

     Допълнителна информация може да се получи на тел.: 02 987 24 28; 0878 63 08 18; 0888 63 08 17.

     Записванието на нови курсисти се извършва в офиса на Школата на адрес: София, ул. "Париж" 11, ет. 2, офис 4 (вход от безистена), след предварителна уговорка по телефона.