Курсове за кандидатстване след 7. клас
Разширена подготовка по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК и ЛИТЕРАТУРА и по МАТЕМАТИКА

1. Начален преговорен курс по български език и литература и по математика ‒ 5 дни по 6 часа
09.09. – 14.09.2019 г.
     Прави се основен преговор на изучения материал до 6. клас, тъй като голяма част от знанията се прилагат директно (без да има възможност да се преговарят) в 7. клас. Цената на курса по двата предмета с включен учебник за преговора по математика е 180 лв.


2. Разширен курс по български език и литература и по математика
(38 занятия по 8 часа + консултации)
     Обучението се извършва в групи от 10 до 12 ученици. Курсовете са по 8 учебни часа дневно, в събота или неделя, като денят за занятията се избира от ученика. Подготовката следва учебната програма, но най-вече се работи върху практическото приложение на знанията.

     Занятията целят отлична успеваемост и в училище, тъй като оценките от 7. клас са балообразуващи. Изключителен е контролът за степента на усвояване на новите знания. Това се прави в задължителните часове за самостоятелна работа след 13 часа. Ученици с пропуски се оставят след редовните часове на допълнителна инидвидуална работа (консултации). Домашните работи се проверяват и оценяват, като се прави поправка на по-трудните задачи и упражнения. Родителите получават информация за неизпълнени домашни работи от ученика. В подготовката са включени най-малко 6 тренировъчни изпита (по 3 за всеки предмет) след месец януари.

     Провеждат се три родителски срещи с подробна информация за резултатите на учениците. Родителите се консултират и подпомагат при попълване на заявленията за избор на училище след изпитите.

     Предлага се и индивидуална подготовка, която се извършва от преподаватели с учебни материали на Школата в удобно за курсистите време.

     Откриването на учебната година за 7. клас е на 14.09.2019г. (събота) или съответно на 15.09.2019г. (неделя) в 8.00 ч. Занятията се провеждат в сградата на ПГМЕ „Н. Й. Вапцаров”, ул. „Стара планина“13.


     Общата цена на целогодишната подготовка по двата предмета е 1650 лв (296 часа + 37 часа за консултации по математика +7 пробни изпита +учебник). Заплаща се на три вноски по 550 лв както следва:
     Първа вноска - при записването;
     Втора вноска - до 15. ноември;
     Трета вноска - до 15. февруари

     Цената за подготовка само по един предмет е 990 лв, които се внасят на три вноски съответно по 330 лв в горните срокове.

     При заплащане на цялата такса в началото на учебната година се ползва 5 % отстъпка. При записване на двама близнаци, вторият заплаща само 50 % от таксата.

     Допълнителна информация може да се получи на тел.: 02 987 24 28; 0878 63 08 18; 0888 63 08 17.

     Записванието на нови курсисти се извършва в офиса на Школата на адрес:
София, ул. "Париж" 11, ет. 2, офис 4 (вход от безистена).

     Работно време: от понеделник до петък: 9:00 – 17:00 часа; почивни дни - събота и неделя.