Курсове за кандидатстване след 7. клас

    СЪОБЩЕНИЕ
Започна записване за учебната 2024/2025 година.
Разширена подготовка по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК и ЛИТЕРАТУРА и по МАТЕМАТИКА

1. Начален преговорен курс по български език и литература и по математика ‒ 5 дни по 6 часа
     Курсът се провежда от 09.09.2024 г. до 13.09.2024 г. Занятията са на блок часове по 3 учебни часа за предмет с междучасие от 30 минути. Времетраенето е от 8.30 до 13.30 часа. По математика се работи с учебник на Школата.

     Курсът прави основен преговор на изучения материал до 6-ти клас, като включва задачи по математика от НВО в 7-ми клас. По български език и литература се преговарят граматическите правила и изучените произведения до 6-ти клас, които се включват в програмата за НВО.


2. Пълен курс за подготовка по български език и литература и по математика (37 занятия по 7 часа)
     Курсовете са с продължителност 7 учебни часа по 45 минути дневно, в събота или неделя, от 8.30 до 13.30 часа с междучасие от 30 мин., разпределени на блок часове по 3 учебни часа от 45 минути за всеки от предметите, и 1 час за консултация от 13.45 до14.30 часа. Последната е по български език и литература или по математика в зависимост от нуждите на ученика.

     Пълната подготовка по математика се извършва с учебник на Школата, съобразен с изискванията за НВО, като много от изпитните задачи от последните години са разпределени по отделните теми. Занятията целят отлична успеваемост и в училище, тъй като оценките от 7-ми клас са балообразуващи за класирането. Учениците се проверяват със задължителни домашни работи, тестове и пробни изпити. Пробните изпити се провеждат от месец февруари до месец май. Спазва се формата и времетраенето на изпитите за НВО.

     Денят на занятията се избира от ученика. За отсъствалите по болест ученици се провеждат допълнителни он-лайн часове.

     Подготовката на седмокласниците се извършва в малки групи от 10 до 12 курсисти, разпределени след предварителен тест. Обратната връзка с родителите е постоянна. Те подписват проверените домашни работи и тренировъчни изпити. Организацията и дисциплината в групите осигурява възможнаст за ефективна работа и дава отлични резултати – учениците са подготвени за училищните проверки и успешно се представят на предстоящите изпити.


Разпределение на съботните занятия, 7 клас
37 зан. х 7 ч. = 259 часа + 4 пробни изпита по БЕЛ + 4 по математика
Откриването на учебната година за 7. клас е на 14.09.2024 г. (събота) в 8.00 ч.
Занятията се провеждат в сградата на ПГМЕ „Н. Й. Вапцаров”, ул. „Стара планина“13.Разпределение на неделните занятия, 7 клас
37 зан. х 7 ч. = 259 часа + 4 пробни изпита по БЕЛ + 4 по математика
Откриването на учебната година за 7. клас е на 15.09.2024 г. (неделя) в 8.00 ч.
Занятията се провеждат в сградата на ПГМЕ „Н. Й. Вапцаров”, ул. „Стара планина“13.


Таксите се заплащат в следните срокове:
      Първа вноска – при записване на ученик;
      Втора вноска – до 15. ноември;
      Трета вноска – до 15 февруари.

      При заплащане на цялата годишна такса в началото на учебната година се ползва 3 % отстъпка. При записване на двама ученици от едно семейство се ползва 5 % отстъпка за всеки от тях.

     Допълнителна информация може да се получи на тел.: 02 987 24 28; 0878 63 08 18; 0888 63 08 17.

     Записванието на нови курсисти се извършва в офиса на Школата на адрес: София, ул. "Париж" 11, ет. 2, офис 4 (вход от безистена), след предварителна уговорка по телефона.