Специализирана школа за подготовка на кандидат-гимназисти и зрелостници

Курсове за кандидатстване след седми клас

2018 - 2019 учебна година

Целогодишна разширена подготовка по Български език
и литература и по Математика – 7. клас


1. Начален преговорен курс по български език и литература и по математика ‒ 7. клас 5 дни по 6 часа (общо 30 часа) – 03.09. – 07.09.2018 г.


     Прави се основен преговор на изучения материал до 6. клас, тъй като голяма част от знанията се прилагат директно (без да има възможност да се преговарят) в 7. клас. Цената на курса по двата предмета с включен учебник за преговора по математика е 180 лв.2. Целогодишен разширен курс по български език и литература и по математика за 7. клас (38 занятия по 8 часа = 304 часа + 35 часа консултации)


     Обучението се извършва в групи от 10 до 12 ученици. Курсовете са по 8 учебни часа дневно, в събота или неделя, като денят за занятията се избира от ученика. Подготовката следва учебната програма, но най-вече се работи върху практическото приложение на знанията. Занятията целят отлична успеваемост и в училище, тъй като оценките от 7. клас са балообразуващи. Изключителен е контролът за степента на усвояване новите знания. Това се прави в задължителните часове за самостоятелна работа след 13 часа. Ученици с пропуски се оставят след редовните часове на допълнителна инидвидуална работа (консултации). Домашните работи се проверяват и оценяват, като се прави поправка на по-трудните задачи и упражнения. Родителите получават информация за неизпълнени домашни работи от ученика. В подготовката са включени най-малко 6 тренировъчни изпита (по 3 за всеки предмет) през месеците януари ‒ април.

     Провеждат се три родителски срещи с подробна информация за резултатите на учениците. Родителите се консултират и подпомагат при попълване на заявленията за избор на училище след изпитите.

     Предлага се и индивидуална подготовка, която се извършва от преподаватели с учебни материали на Школата в удобно за курсистите време.

     Откриването на учебната година за 7. клас е на 08.09.2018 г. (събота) или съответно на 09.09.2018 г. (неделя) в 8.00 ч. Занятията се провеждат в сградата на ПГМЕ „Н. Й. Вапцаров”, ул. „Стара планина“13.
     Общата цена на целогодишната подготовка на двата предмета е 1590 лв. Заплаща се на три вноски по 530 лв както следва:
     Първа вноска ̶ при записването;
     Втора вноска ̶ до 15.11.2018 г.;
     Трета вноска ̶ до 15.02.2019 г.

.      Цената на един учебен час е 5.30 лв.

     Цената за подготовка само по един предмет е 960 лв, които се внасят на три вноски съответно по 320 лв в горните срокове.

     При заплащане на цялата такса в началото на учебната година се ползва 5 % отстъпка. При записване на двама близнаци, вторият заплаща само 50 % от таксата. Учебниците се предоставят безплатно.

     Годишното разпределение на занятията по дати е дадено по-долу и се получава при записването.


Примерно разпределение на съботните занятия ‒ 7. класПримерно разпределение на неделните занятия ‒ 7. клас     Допълнителна информация може да се получи на посочените по-долу телефони.

     Записванието на нови курсисти се извършва в офиса на Школата

        на адрес: София, ул. Париж 11, ет. 2, офис 4 (вход от безистена),

        тел.: 02 987 24 28; 0878 63 08 18; 0888 63 08 17

        работно време: 8.30 – 17.00 ч. (от понеделник до петък).


© Школа "Софроний", 2016.