Специализирана школа за подготовка на кандидат-гимназисти и зрелостници


Адрес на офиса:
1000 София, ул. "Париж" 11,
ет. 2, офис 4 (вход от безистена).

Работно време: 8,30 – 17,00 часа
(от понеделник до петък).Телефони за справки и записвания:
+02 987 24 28
0878 63 08 18 и 0888 63 08 17.

E-mail: info@sofrony.com

Занятията в Школата са на адрес:
София, ул. "Стара планина" 13,
Сграда на ПГМЕ „Н. Й. Вапцаров”
Ръководител на Школа "Софроний":

                         Живка Андреевска


© Школа "Софроний", 2016.