Специализирана школа за подготовка на кандидат-гимназисти и зрелостници

        Ключът към добрия избор

    ЗАПИСВАНИЯТА ЗА КУРСОВЕТЕ ЗА 6, 7, 11 И 12 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА ВЕЧЕ ЗАПОЧНАХА.

     Школа „Софроний” организира курсове за кандидат-гимназисти и зрелостници повече от 15 години. Учебният процес по български език и литература и по математика представлява цялостна подготовка, която прави учениците конкурентноспособни, знаещи и можещи. Обучението се извършва по стройна, многократно проверена методика, която включва самостоятелна и индивидуална работа.


     Занятията в Школата се извършват в групи до 12 ученици. Учебни дни са събота и неделя, като понякога се учи и в някои други почивни (и неучебни) дни. Курсистите в Школата възприемат учебната информация с лекота, защото заниманията са интересни и пълноценни, изпълнени с динамика и активност. Знанията и свързаните с тях умения се усвояват максимално още в учебния час.

     Всяко занятие включва и самостоятелна работа под ръководството на преподавател. Курсистите попадат в най-добри условия за обучение и развитие: установените пропуски в знанията на всеки ученик се отстраняват и попълват, а основната част от учебното време се отделя за развитие на практическите умения, необходими за изпитите.

     Учебният материал в 7. клас се поднася в задълбочен, сериозен, но напълно достъпен вид. Курсистите ползват учебни помагала, разработени в Школата и проверени в обучението. Много отговорно се работи с ученици, които срещат затруднения или изостават поради пропуски в знанията.

     Школата провежда пълен курс на подготовка, съобразен с учебната програма, образователните стандарти и изискванията за годишния изпит. На всяко занятие се осъществява последователност в надграждането на знанията, работи се върху усъвършенстване, задълбочаване и затвърждаване на преподадения материал. За да се поставят в конкурентна обстановка, на курсистите от 7. клас се предлагат и упражнения с практическа насоченост, за които е необходимо задълбочено мислене и известна изобретателност при прилагане на придобитите знания и умения. Специално предвидените няколко тренировъчни („пробни”) изпита проверяват знанията и уменията в обстановка, близка до реалната. По този начин учениците получават нужната увереност на конкурсния изпит.


     В Школа "Софроний" се организират курсове по български език и по математика за кандидат-студенти и ученици от 11. и 12. клас. Учебните програми на курсовете за зрелостници са съобразени с изискванията на съответните матури и конкурсни изпити.
        Преподаватели

     Екипът от преподаватели в школа „Софроний” залага на цялостното представяне на учебния материал с всички негови компоненти и особености. Обучението съчетава осъществяване на системна подготовка и премахване на пропуските, за което всеки ученик е наблюдаван и контролиран. Всички преподаватели в Школата са отговорни и доказани специалисти.Живка Андреевска

Живка Жекова Андреевска

Завършила Математическия факултет на СУ. Преподавател по математика, като 4 години преподава в чужбина по френска програма. Обучила е стотици ученици със собствен стил. През 1999 година организира Школата за подготовка на ученици по математика, физика, български език и литература и история за конкурсни изпити. Основната дейност на тази школа е подготовка на кандидат-гимназисти и зрелостници.
Девиз: Няма лоши ученици, всеки ученик може да се организира за работа, ако е добре мотивиран и контролиран в своята дейност.


Тодор Сугарев

Тодор Здравков Сугарев

Преподавател по математика и физика. Завършил университета в гр. Санкт Петербург. Автор на публикации, учебници и сборници, има първи клас-квалификация. Обучил е стотици ученици, представили се достойно на конкурсни изпити. Ползва се с авторитет.Ангелина Миркова

Ангелина Ангелова Миркова

Завършила Българска филология в СУ ”Св. Климент Охридски” с втора специалност психология. Преподавател по български език и литература от 30 години. Отличен професионалист и специалист в работа с проблемни деца и приобщаването им към група. Ползва се с голямо уважение от ученици и родители.Славомир Томов

Славомир Николов Томов

Образование: Българска филология в СУ ”Св. Климент Охридски”. Допълнителна специализация: литературознание. Изготвил е няколко учебни помагала за Школата. Преподавател, който дава всичко от себе си за успеха на учениците. Работи еднакво резултатно със зрелостници, кандидат-студенти и седмокласници.Таня Банчева

Таня Минчева Банчева

Завършила СУ ”Св. Климент Охридски” със специалност Математика и информатика. Умее да поднася знанията по математика достъпно. Отличен професионалист, отнася се с любов и отговорност към учениците, успява да научи и тези, които се затрудняват.Надежда Шопова

Надежда Георгиева Шопова

Магистър по български език и литература. Разработва тестове и подготвителни курсове за зрелостни изпити по български език и литература. Развива познавателните способности на учениците. Работи успешно с ученици със специфични литературни интереси и способности.Анелия Гочева

Анелия Димитрова Гочева

Завършила СУ ”Св. Климент Охридски” като магистър по математика. Работи с ученици с изявен интерес към математиката и с кандидат-гимназисти за подготовка на изпити. Ползва се с авторитет поради голямата си отговорност към работата.


Богдан Дичев

Богдан Людмилов Дичев

Завършил специалността „Българска филология” в Софийския университет. През 2012 г. е защитил докторска дисертация върху комичното в литературата. Работи в столично училище и в школа за подготовка на седмокласници. Преподава с голяма отговорност за успеха на учениците и постига отлични резултати.За допълнителна и текуща информация: тел.: +02 987 24 28; 0878 63 08 18
0888 63 08 17


Записвания на нови курсисти: ул. "Париж" № 11, ет. 2, офис 4 (вход от безистена).

(работно време: 8.30 – 17.00 ч.)


© Школа "Софроний", 2016.