Защо са необходими курсове?    
Пътят към успеха


     В края на учебната година за седмокласниците, десетокласниците и зрелостниците предстоят решаващи изпити.

     За кандидат-гимназистите това са изпитите по български език и литература и по математика. Отличното представяне на изпитите дава възможност на учениците за избор на най-желано училище.

     Задължителното национално външно оценяване (НВО) по български език и литература и по математика в 10-ти клас, което ще се проведе за първи път в края на учебната 2019/2020 година, ще измерва знанията и уменията за целия първи гимназиален етап, т.е. ще включва учебния материал от 8-ми до 10-ти клас. Приключването на първия етап на гимназиалното образование съвпада със задължителната възраст за посещаване на училище, определена от Конституцията.

     За да гарантира най-доброто си представяне, ученикът трябва многократно да упражнява теорията и да затвърди знанията си чрез подготовка в специализиран курс, включващ и многократни проверки – упражнения, самостоятелни работи, тестове и др. Трудната и отговорна задача за цялостна и конкурентна подготовка често не може да се реши напълно в училище, главно поради липса на време. В системния и разширен курс ученикът има възможност да преодолее неизбежно натрупаните пропуски и заедно с това да изгради стабилни нови знания.

     Всичко това налага осъществяване на подготовка, в която се усвоява цялостно учебния материал, с всички негови особености. Най-подходяща форма за това е обучението в малки групи, сформирани след предварителна проверка. Чрез допълнителните упражнения в курса и тренировъчните изпити учениците преодоляват трудностите и постепенно изграждат увереност.


     Много сериозни и отговорни за завършване на средното образование са зрелостните изпити, между които на първо място е задължителната матура по български език и литература. На тези изпити се проверяват придобитите знания и умения за сравнително дълъг период (5 години).

     Подготовката в курса е свързана с обстоен преговор на целия учебен материал, в който курсистите трябва да усъвършенстват и задълбочат знанията, необходими за зрелостните изпити.

     Курсовете, организирани от Школа „Софроний“, са съобразени с всички тези изисквания, с променящите се стандарти и формати на изпитите, както и с желанието на учениците да получат максимално високи оценки.


     Допълнителна информация може да се получи на тел.: 02 987 24 28; 0878 63 08 18; 0888 63 08 17.

     Записванието на нови курсисти се извършва в офиса на Школата на адрес:
София, ул. "Париж" 11, ет. 2, офис 4 (вход от безистена).

     Работно време: от понеделник до петък: 9:00 – 17:00 часа; почивни дни - събота и неделя.