Защо са необходими подготвителните курсове?    
Пътят към успеха


     В края на учебната година за седмокласниците, десетокласниците и зрелостниците предстоят решаващи изпити.

     За кандидат-гимназистите това са изпитите по български език и литература и по математика. Отличното представяне на НВО дава възможност на учениците за избор на най-желаната профилирана гимназия.

     Задължителното национално външно оценяване (НВО) по български език и литература и по математика в 10-ти клас включва учебния материал от 8-ми до 10-ти клас и измерва знанията и уменията на ученика за целия първи гимназиален етап. Приключването на този първи етап съвпада със задължителната възраст за посещаване на училище.

     Много сериозни и отговорни за завършване на средното образование са зрелостните изпити, между които на първо място е задължителната матура по български език и литература. На тези изпити се проверяват придобитите знания за сравнително дълъг период (5 години). Подготовката в курса е свързана с изучавене и усъвършенстване на целия учебен материал, включен в зрелостния изпит.     За да гарантира най-доброто си представяне, ученикът трябва многократно да упражнява теорията и да затвърди знанията си чрез подготовка в специализиран курс, включващ многократни проверки – упражнения, самостоятелни работи, тестове и др. Трудната и отговорна задача за цялостна и конкурентна подготовка често не може да се реши напълно в училище. В системния курс на Школата ученикът има възможност както да преодолее неизбежно натрупаните пропуски, така и да изгради стабилни нови знания.

     Школа „Софроний“ осъществява подготовка, в която цялостно се изучава и усвоява учебния материал, с всички негови особености. Най-подходящо за това е обучението в малки групи, сформирани след предварителна проверка за нивото на знанията. Чрез допълнителни упражнения, проверка на домашни работи и тренировъчни изпити учениците постепенно преодоляват трудностите и бързо изграждат увереност.

     Школа „Софроний“ осъществява подготовка, в която цялостно се изучава и усвоява учебния материал, с всички негови особености. Най-подходящо за това е обучението в малки групи, сформирани след предварителна проверка за нивото на знанията. Чрез допълнителни упражнения, проверка на домашни работи и тренировъчни изпити учениците постепенно преодоляват трудностите и бързо изграждат увереност.     Всички курсове, организирани от Школа „Софроний“, са съобразени както с образователните изисквания, така и с променящите се стандарти и формати на изпитите. В резултат голям брой курсисти на Школата получават отлични оценки на НВО по математика и по български език и литература. Наши ученици са и първенци на национални олимпиади. В Школата курсистите се мотивират и организират за пълноценна работа и повишават интереса си към усвояване на трайни знания. Това им дава възможност да получат отличен успех в училище и да се представят на изпитите с резултати, които им дават шанс да продължат.

     В Школа „Софроний“ работят преподаватели, които са доказани професионалисти. Някои от тях имат допълнителни квалификации и са автори на учебници. Много често наши бивши седмокласници се доверяват на Школата и като зрелостници. Те се връщат отново, за да получат отлична подготовка и за зрелостните изпити.


     Допълнителна информация може да се получи на тел.: 02 987 24 28; 0878 63 08 18; 0888 63 08 17.

     Записванието на нови курсисти се извършва в офиса на Школата на адрес:
София, ул. "Париж" 11, ет. 2, офис 4 (вход от безистена).

     Работно време: от понеделник до петък: 9:00 – 17:00 часа; почивни дни - събота и неделя.