Календарен план-график на занятията за 7. клас

    СЪОБЩЕНИЕ
Школа „Софроний“ съобщава, че записва нови седмокласници в съботна група за подготовка за Национално външно оценяване. Подготвителният курс е 8 часа на ден и включва нови знания, упражнения върху тях и консултации. От месец февруари започват тренировъчните изпити по български език и литература и по математика. Учениците са в малки групи и под постоянен контрол, което гарантира качествена подготовка.

     Разпределение на съботните занятия ‒ 7. клас     Разпределение на неделните занятия ‒ 7. клас
     Допълнителна информация може да се получи на тел.: 02 987 24 28; 0878 63 08 18; 0888 63 08 17.

     Записванието на нови курсисти се извършва в офиса на Школата на адрес: София, ул. "Париж" 11, ет. 2, офис 4 (вход от безистена), след предварителна уговорка по телефона.