Курсове за НВО - 10. клас

    СЪОБЩЕНИЕ
Започна записване за учебната 2024/2025 година.     Във връзка с въведеното НВО в края на 10-ти клас, Школа „Софроний“ организира


Пълна целогодишна подготовка по български език и литература
и по математика за 10-ти клас


32 занятия по 6 часа = 192 часа + 2 пробни изпита по БЕЛ + 2 по математика


     Курсът по новите учебни програми е по 6 учебни часа дневно, в събота, на блок-часове: от 08.30 – 10.45 ч. по математика и от 11.15 – 13.30 ч. по БЕЛ. Занятията целят и отлична успеваемост в училище. Oбучението се извършва в групи до 10 ученици. По математика се работи с учебник на Школата, като се преговаря материалът от 8-ми до 10-ти клас по програма, дадена от МОН. В подготовката са включени и 4 тренировъчни изпита (по 2 за всеки предмет по образователния стандарт за НВО) през месеците февруари ‒ април.

     В разширената подготовка на десетокласниците през годината е завишен контролът върху усвояването на новите знания. Задължителните домашни работи се проверяват и оценяват ежеседмично.Разпределение на съботните занятия, 10-ти клас
32 зан. х 6 ч. = 192 часа + 2 пробни изпита по БЕЛ + 2 по математика
Откриването на учебната година за 10-ти клас е на 21.09.2024 г. (събота) в 08.15 ч.
Занятията се провеждат в сградата на ПГМЕ „Н. Й. Вапцаров”, ул. „Стара планина“ 13.


      Целогодишната подготовка по Български език и литература и по Математика обхваща 192 учебни часа:

32 занятия по 3 часа или общо 96 учебни часа по БЕЛ +
32 занятия по 3 часа или общо 96 учебни часа по математика.

Таксите се заплащат в следните срокове:
      Първа вноска – при записване на ученика;
      Втора вноска – до 15. ноември;
      Трета вноска – до 15. февруари.

      При заплащане на цялата годишна такса в началото на учебната година се ползва 3% отстъпка.

     Допълнителна информация може да се получи на тел.: 02 987 24 28; 0878 63 08 18; 0888 63 08 17.

     Записванието на нови курсисти се извършва в офиса на Школата на адрес: София, ул. "Париж" 11, ет. 2, офис 4 (вход от безистена), след предварителна уговорка по телефона.