За Школата

Успехът, който привлича всички, е наша традиция
     Решаващи изпити за учениците от 7-ми клас са НВО, защото дават възможност за класиране и прием в желано училище. На тези изпити се проверяват знанията по български език и математика след 7-ми клас, придобити от първи до седми клас. В тях обаче винаги има пропуски, които пречат на усвояването на новите знания в седми клас. Затова е кройно необходимо седмокласниците да се включат в подготовка, осигуряваща им трайни знания.

     Школа „Софроний” е изградила стройна система за подготовка на ученици за предстоящите изпити. Работи се с малки групи в конкурентна среда при постоянен текущ контрол, като групите са структурирани по ниво на първоначалните знания. Залага се на цялостното проследяване на учебния материал, на индивидуалната работа с учениците, както и на практическите занимания с тестове и упражнения. Целият учебен процес на работа е съсредоточен върху възможността обучаемите да се явят на изпитите знаещи, можещи и успешни. Провежда се пълен курс на обучение, включващ теоретично излагане на учебното съдържание, практическа работа, проверка и оценка. Специално са предвидени и няколко пробни изпита по изучаваните предмети, чрез които се получават увереност и ефективност на подготовката. Учениците се контролират постоянно чрез домашни работи и проверка с тестове, като родителите се информират своевременно за резултатите. Курсистите ползват учебни помагала, разработени в Школата и проверени в обучението.

     Школа „Софроний” организира курсове за пълна целогодишна подготовка по български език и литература и по математика за задължителното НВО в края на 10-ти клас. Тези курсове дават възможност за попълване на пропуски в знанията от 8-ми до 10-ти клас и са една предподготовка за държавния зрелостен изпит в 12-ти клас.

     Курсът по БЕЛ за 12-ти клас осигурява пълен преговор на материала, включен в програмата за изпита. Правят се голям брой тестове и упражнения, както и пробни изпити. Екипът от преподаватели работи отговорно за усвояването на знанията, както и за практическото им приложение. Това показват резултатите от изпитите, на които нашите курсисти успешно се представят.     Допълнителна информация може да се получи на тел.: 02 987 24 28; 0878 63 08 18; 0888 63 08 17.

     Записванието на нови курсисти се извършва в офиса на Школата на адрес: София, ул. "Париж" 11, ет. 2, офис 4 (вход от безистена), след предварителна уговорка по телефона.