За Школата
     Школа „Софроний” организира курсове за кандидат-гимназисти и зрелостници повече от 18 години. Учебният процес по български език и литература и по математика представлява цялостна подготовка, която прави учениците конкурентноспособни, знаещи и можещи.
     Обучението се извършва по стройна, многократно проверена методика, която включва самостоятелна работа в час под ръководството на преподавател. Предвидени са и индивидуални консултации след занятията.

     Занятията в Школата се извършват в групи до 12 ученици. Учебни дни са събота и неделя, като понякога се учи и в някои други почивни дни. Курсистите в Школата възприемат учебната информация с лекота, защото заниманията са интересни и пълноценни, изпълнени с динамика и активност. Знанията и свързаните с тях умения се усвояват максимално още в учебния час.

     Всяко занятие включва и самостоятелна работа под ръководството на преподавател. Курсистите попадат в най-добри условия за обучение и развитие: установените пропуски в знанията на всеки ученик се отстраняват и попълват, а основната част от учебното време се отделя за развитие на практическите умения, необходими за изпитите.

     Учебният материал в 7. клас се поднася в задълбочен, сериозен, но напълно достъпен вид. Курсистите ползват учебни помагала, разработени в Школата и проверени в обучението. В часовете за консултации много отговорно се работи с ученици, които срещат затруднения или изостават поради пропуски в знанията.

     Школата провежда пълен курс на подготовка, съобразен с учебната програма, образователните стандарти и изискванията за годишния изпит. На всяко занятие се осъществява последователност в надграждането на знанията, работи се върху усъвършенстване, задълбочаване и затвърждаване на преподадения материал. За да се поставят в конкурентна обстановка, на курсистите от 7. клас се предлагат и упражнения с практическа насоченост, за които е необходимо задълбочено мислене и известна изобретателност при прилагане на придобитите знания и умения. Специално предвидените няколко тренировъчни („пробни”) изпита проверяват знанията и уменията в обстановка, близка до реалната. По този начин учениците получават нужната увереност на конкурсния изпит.

     В Школа "Софроний" се организират курсове по български език и по математика за кандидат-студенти и ученици от 11. и 12. клас. Учебните програми на курсовете за зрелостници са съобразени с изискванията на съответните матури и конкурсни изпити.


Галерия

2004  |   2005  |   2006  |   2009
2011  |   2012  |   2013  |   2014
2015  |   2016  |   2017  |   2018


Нашите отличници

2012  |   2013  |   2014  |   2015
2016  |   2017  |   2018