За Школата

Успехът, който привлича всички
     Дългогодишна традиция в българското образование са конкурсните изпити по български език и математика след 7 клас, чрез които учениците се класират за прием в езикови и други профилирани паралелки, както и за предпочитани професионални гимназии. Като правило, на тези изпити се проверяват и оценяват знанията, придобити в училище от 1 до 7 клас по съответния предмет. В тези знания обаче винаги има пропуски, дължащи се на различни причини. С течение на времето тези пропуски се натрупват и увеличават. Някои предмети (особено математиката) стават мъчение за ученика и така той почти загубва шанса да се представи достойно на годишните и конкурсни изпити.

     Доста родители (и ученици) виждат изход от ситуацията в т. н. частни уроци, които наистина понякога частично помагат. Те обаче много рядко дават на ученика всестранна и системна подготовка, необходима за конкурсния изпит, защото не му предоставят възможност за обучение в конкурентна среда.

     Владеенето на чужд език днес е гаранция за разбиране на съвременния свят. А пътят към доброто езиково обучение минава през профилираните гимназии. За да влезе в тях обаче, ученикът се нуждае от качествена подготовка по основните учебни предмети. Школа „Софроний” предлага именно това – отлична подготовка за изпитите днес, за да бъдат децата успешни утре. Десетки наши възпитаници през последните двадесет години влизат с висок успех във водещите гимназии в столицата, след като са минали през нашите курсове. Много от тях след време се връщат отново, за да намерят при нас и пътя към университета.

     Школа „Софроний” е изградила стройна система и методология, както и редица концептуални възгледи за подготовка на ученици. Екипът от дългогодишни преподаватели работи за усъвършенстване на знанията и уменията на възпитаниците на Школата. Залага се на цялостното проследяване на учебния материал, на индивидуалната работа с учениците, както и на практическите занимания с тестове и упражнения.

     Целият процес на работа е съсредоточен върху възможността обучаемите да се явят на изпитите знаещи, можещи и справящи се. Учебният материал се поднася в сериозен, но напълно достъпен вид. Програмите за обучение са подготвени и съобразени с образователните стандарти и с тяхното прилагане към подготовката на всеки ученик. Провежда се пълен курс на обучение, включващ теоретично излагане на учебното съдържание, практическа работа, проверка и оценка. Специално са предвидени и няколко „пробни” изпита по изучаваните предмети, чрез които се получава увереност и ефективност на подготовката. Занятията се организират в малки групи, максимум до 12 души. Учебни дни като правило са събота и неделя, като се използват и някои от официалните празници. Школата има изградени традиции в обучението на кандидат-гимназисти и кандидат-студенти по математика и български език и литература.
     Учениците в Школата възприемат учебната информация с лекота, защото заниманията са интересни и пълноценни, изпълнени с динамика и активност. Знанията и свързаните с тях умения се усвояват максимално още в учебния час. Курсистите ползват учебни помагала, разработени в Школата и проверени в обучението. За да се поставят в конкурентна обстановка, на курсистите се предлагат и упражнения с практическа насоченост, за които е необходимо задълбочено мислене и известна изобретателност при прилагане на придобитите знания и умения. По този начин учениците получават нужната увереност на конкурсния изпит.

     Във връзка с необходимостта от допълнителна подготовка по основните предмети за задължителното НВО в края на 10-ти клас, Школа „Софроний“ организира курсове за пълна целогодишна подготовка по български език и литература и по математика за десетокласници.

     В Школа „Софроний” се организират курсове по български език и по математика за кандидат-студенти и ученици от 11. и 12. клас. Учебните програми на курсовете за зрелостници са съобразени с изискванията на съответните матури и конкурсни изпити.

     Допълнителна информация може да се получи на тел.: 02 987 24 28; 0878 63 08 18; 0888 63 08 17.

     Записванието на нови курсисти се извършва в офиса на Школата на адрес: София, ул. "Париж" 11, ет. 2, офис 4 (вход от безистена), след предварителна уговорка по телефона.